Logo van Irmin Advies - Onderwijs en Logistiek
 

Menu - Home
Menu - Projecten
Menu - E-learning
Menu - Portfolio
Menu - Contact


 


Het moderne beroepsonderwijs is voortdurend in ontwikkeling. 
De logistieke branche vraagt om goed opgeleide mensen op alle niveaus. 
Mijn werkterrein is het gebied waar onderwijs en logistiek elkaar ontmoeten. 
De kennis en ervaring die ik als trainer en projectleider in het logistieke 
onderwijs heb opgedaan wil ik gebruiken om uitdagend onderwijs te 
ontwikkelen en maatwerk te kunnen leveren aan bedrijven en instellingen.
Harry de Boer

ACTIVITEITEN

 Opsommingsteken Curriculumontwikkeling

 Opsommingsteken Toetsontwikkeling en examinering

 Opsommingsteken Beroepspraktijkvorming

 Opsommingsteken Advies

 Opsommingsteken Projectleiding

 Opsommingsteken Scholing en training

 

Foto van Harry de Boer (Irmin Advies)

 

© 2009 Irmin Advies